Intervisie is een soort "zelfhulpmethode", waarbij collega's op methodische, dus gestructureerde wijze

met elkaar hun werkproblemen bespreken.

 

Intervisie is gericht op het vergroten van het probleemoplossend vermogen, groei in de beroepshouding en professionaliteit

van de deelnemers.

De begeleider trekt zich gaandeweg steeds meer terug,

met als doel dat de intervisiegroep als

zelfstandige consultatiegroep kan functioneren.

Intervisie

Ria Hijink • Winterswijk • 06 25 04 22 54 • mail@ria-hijink.nl