Werkwijze

 

In een vrijblijvend oriënterend gesprek maak ik een zorgvuldige inschatting van de leervraag en geef ik deskundig advies over welk leertraject het meest geschikt en effectief is in deze specifieke situatie.

Dit gesprek kan zowel individueel, als in teamverband,

met of zonder opdrachtgever plaatsvinden.

 

De vraag is altijd het uitgangspunt en staat centraal. Ik werk

resultaatgericht. Mijn grondhouding is open, vriendelijk, respectvol en

integer, met humor, oprechte belangstelling en aandacht voor het individu.

 

Als we het samen eens worden, maken we afspraken

die vastgelegd worden in een overeenkomst.

 

Trajecten worden uitgevoerd conform de beroepscode en regelgeving van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC)

Ria Hijink • Winterswijk • 06 25 04 22 54 • mail@ria-hijink.nl