Bij supervisie staat het persoonlijk functioneren in het werk centraal. Het is geschikt voor zowel beginnende beroepspersonen als professionals met jarenlange ervaring.

Supervisie verbetert het beroepsfunctioneren en ontwikkelt competenties, in het bijzonder het doelgericht en professioneel inzetten van jezelf in relatie en interactie met de ander.

Daar de supervisant leert om kritisch te reflecteren op het eigen functioneren, blijft de persoonlijke groei zich ook na het traject verder door ontwikkelen.

Supervisie

Ria Hijink • Winterswijk • 06 25 04 22 54 • mail@ria-hijink.nl